სტატიის გაზიარება
  1. რა არის საბაჟო დეკლარაცია
  2. ვის შეუძლია წარადგინოს საბაჟო ოფიციალური დეკლარაცია?
  3. სად შეიძლება საბაჟო დეკლარაციის წარდგენა?
  4. რა არის საბაჟო დეკლარაციის შეტანის მიზეზები?

რა არის საბაჟო დეკლარაცია?

საბაჟოდეკლარაცია არის დოკუმენტაციის სამართლებრივი ფორმა, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას საქონლის ექსპორტის ან იმპორტის შესახებ.

იურიდიულად, საბაჟო ოფიციალური დეკლარაცია არის პროცესი, რომლითაც პირი გამოხატავს განზრახვას საქონლის მოთავსების კონკრეტულ საბაჟო პროცესში. ამის სამართლებრივი პროცედურა ახსნილია საბაჟო კოდექსში.

 

ვის შეუძლია საბაჟო ოფიციალური დეკლარაცია?

უმეტეს შემთხვევაში, ეს არის ნივთის მფლობელი ან ინდივიდი, რომელიც მოქმედებს მისი სახელით (პირი, რომელიც არის წარმომადგენელი).

პროდუქტზე პასუხისმგებელი პირი ასევე შეძლებს სამუშაოს შესრულებას. ეს შეიძლება იყოს ადამიანი ან კორპორაციები და ზოგიერთ შემთხვევაში, ადამიანთა ჯგუფები.

ამ ადამიანების უმრავლესობას მოეთხოვება რეზიდენტობა საქართველოში. (დახმარებისთვის დაუკავშირდით ჩვენს საბაჟო ბროკერებს)

 

სად შეიძლება საბაჟო დეკლარაციის წარდგენა?

დეკლარაციის წარდგენა ხდება საბაჟო კონტროლის ზონაში.

 

რა არის საბაჟო დეკლარაციის შეტანის მიზეზები?

იმისათვის, რომ შეძლოთ საკანონმდებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება და საქონლის მოქცევა საბაჟო პროცედურაში, წარდგენილი უნდა იყოს საბაჟო დეკლარაცია.

ეს შეიძლება იყოს ორ შემთხვევაში:

  1. იმპორტის შემდეგ, თუ საქონლის იმპორტი ხდება საბაჟო საზღვრის ტერიტორიაზე, ეს საქონელი უნდა მოთავსდეს საბაჟო კონტროლის ზონაში.
  2. ხოლო საექსპორტოდ გამიზნული ნივთები უნდა მოექცეს ექსპორტის პროცედურაში

დაგვიკავშირდით