TIR ავტოსადგომები საქართველოში - ტრაილერების ავტოსადგომი

TIR ავტოსადგომები საქართველოში - ტრაილერების ავტოსადგომი

თბილისი, საქართველოს ხმაურიანი დედაქალაქი, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდასაჭერად. ამ სფეროში მნიშვნელოვანი განვითარებაა TIR (Transports Internationalaux Routiers) პარკინგი, რომელსაც მართავს თბილისის შემოსავლების სამსახური. ეს მექანიზმი წარმოადგენს კრიტიკულ კომპონენტს ტრანსსასაზღვრო ტრანსპორტირების გამარტივებისა და TIR სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც ხელს უწყობს საქონლის საერთაშორისო ტრანსპორტირებას საბაჟო ბეჭდით.

 

სარჩევი:

  1. რა არის TIR პარკინგი
  2. თბილისის TIR პარკინგის ძირითადი მახასიათებლები
  3. სარგებელი ლოჯისტიკის სექტორისთვის
  4. გამონაკლისები და პრიორიტეტული დამუშავება ავტოსადგომზე
  5. TIR პარკინგის ლოკაციები 
  6. დასკვნა

 

რა არის TIR პარკინგი?

TIR პარკირების ობიექტები არის გამოყოფილი ადგილები, სადაც TIR სისტემის ქვეშ მომუშავე სატვირთო მანქანებს შეუძლიათ გაჩერება, გაიარონ საბაჟო შემოწმება და შეავსონ საჭირო დოკუმენტაცია. ეს საშუალებები შექმნილია TIR სისტემის ეფექტურობის გასაზრდელად, სასაზღვრო გადაკვეთებზე შეფერხებების შესამცირებლად და მაღალი ღირებულების საქონლის გადამზიდავი მანქანებისთვის უსაფრთხო მდებარეობის უზრუნველსაყოფად.

 

თბილისის TIR პარკინგის ძირითადი მახასიათებლები

 

სტრატეგიული მდებარეობა: განლაგებულია მთავარ უბანში, მარტივი წვდომით მთავარ მაგისტრალებთან და სასაზღვრო პუნქტებთან, თბილისის TIR პარკინგი იდეალურადაა განთავსებული საერთაშორისო სატრანსპორტო ოპერატორების საჭიროებებისთვის.

 

მოწინავე უსაფრთხოება: დაწესებულება აღჭურვილია უახლესი უსაფრთხოების სისტემებით, მათ შორის 24/7 მეთვალყურეობა გაჩერებული მანქანებისა და მათი ტვირთის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. უსაფრთხოების ეს დონე გადამწყვეტია ქურდობისა და არაავტორიზებული წვდომის თავიდან ასაცილებლად.

 

ეფექტური საბაჟო დამუშავება: ადგილზე საბაჟო ოფიცრებს შეუძლიათ დააჩქარონ შემოწმებისა და გაფორმების პროცესი, შეამცირონ ლოდინის დრო და უზრუნველყონ, რომ საქონელს შეუძლია გააგრძელოს მოგზაურობა ზედმეტი შეფერხებების გარეშე.

 

კეთილმოწყობა მძღოლებისთვის: სატვირთო მანქანების მძღოლების საჭიროებების გაცნობიერებით, დაწესებულება გთავაზობთ კეთილმოწყობას, როგორიცაა დასასვენებელი ადგილები, კვების სერვისები და სანიტარული საშუალებები, რაც მას კომფორტულ გაჩერების პუნქტად აქცევს გრძელი მანძილის მძღოლებისთვის.

 

სარგებელი ლოჯისტიკის სექტორისთვის

 

TIR პარკინგი თბილისში უამრავ სარგებელს სთავაზობს ლოჯისტიკის სექტორს:

 

შემცირებული სასაზღვრო შეფერხებები: საბაჟო ინსპექტირებისთვის ცენტრალიზებული მდებარეობის უზრუნველყოფით, დაწესებულება ხელს უწყობს შეფერხებების შემცირებას სასაზღვრო გადაკვეთებზე, რაც უზრუნველყოფს საქონლის დანიშნულების ადგილამდე მისვლას დროულად.

გაძლიერებული უსაფრთხოება: უსაფრთხო გარემო ამცირებს ტვირთის მოპარვის რისკს, რაც უზრუნველყოფს სატრანსპორტო ოპერატორებისა და მათი კლიენტების სიმშვიდეს.

 

გაუმჯობესებული ეფექტურობა: გამარტივებული პროცესები და საბაჟო მოხელეების ადგილზე ყოფნა ნიშნავს სატვირთო მანქანების გადაბრუნების უფრო სწრაფ პერიოდს, რაც აძლიერებს საერთო ლოგისტიკური ეფექტურობას.

დასკვნა

 

TIR პარკინგი თბილისში, რომელსაც მართავს შემოსავლების სამსახური, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინვესტიციას საქართველოს ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაში. საერთაშორისო ტრანსპორტის ეფექტურობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებით, ეს ობიექტი გადამწყვეტ როლს თამაშობს რეგიონში ვაჭრობისა და ვაჭრობის ზრდის მხარდასაჭერად. რამდენადაც საქართველო აგრძელებს თავისი პოზიციის განვითარებას, როგორც სატრანზიტო კვანძის, მსგავსი საშუალებები ხელს შეუწყობს ეკონომიკური წინსვლისა და გლობალურ ბაზრებთან უფრო მჭიდრო კავშირების გაძლიერებას.

 

გამონაკლისები და პრიორიტეტული დამუშავება ავტოსადგომზე

 

ცალკეულ სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებიც ატარებენ კონკრეტული ტიპის საქონელს, არ არის საჭირო ავტოსადგომზე განცხადების გაკეთება. ეს გამონაკლისები მოიცავს.

 

- სტიქიური უბედურებების, ავარიების და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს საჭირო საქონელი.

- დიპლომატიური წარმომადგენლობების დიპლომატიური და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათ შორის მათი ოჯახის წევრების) მიერ გამოყენებული პირადი ნივთები და საქონელი ამ წარმომადგენლობების მიერ ოფიციალური გამოყენებისათვის.

- დიპლომატიური ფოსტა და საკონსულო ჩანთები.

- ევროპული შეთანხმების „საშიში ტვირთის საავტომობილო ტრანსპორტის საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ“ (ADR) 3.2 თავის A ცხრილში განსაზღვრული საქონელი.

- დიდი ზომის ტვირთი.

- ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ნატო) ფარგლებში გადაზიდული საქონელი.

 

გარდა ამისა, პრიორიტეტული წესით ავტოსადგომიდან საბაჟო გამშვებ პუნქტში გადაინაცვლებს შემდეგი მანქანები, რომლებიც ატარებენ კონკრეტული ტიპის საქონელს:

 

- მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ცოცხალი მცენარეები, ცხოველები და მალფუჭებადი პროდუქტები.

- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბრძანებით გათვალისწინებული საქონელი N. 2-I-01 და No2-I-02 საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებასა და გაფორმებას.

- ადამიანის ან ცხოველის ორგანოები თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებისათვის.

- მასობრივი ინფორმაციის საქონელი.

- საფოსტო ნივთები.

- საექსპორტოდ დეკლარირებული საქონელი.

- საქონელი, რომელსაც ფლობს ან მართავს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი.

 

TIR პარკინგის ლოკაციები 

 

კარწახი

ყაზბეგი

ლაგოდეხი

სარფი

წითელი ხიდი

გუგუთი

ნინოწმინდა

ვალე 

სადახლო საავტომობილო

 

 

დასკვნა

 

TIR პარკინგი თბილისში, რომელსაც მართავს შემოსავლების სამსახური, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინვესტიციას საქართველოს ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაში. საერთაშორისო ტრანსპორტის ეფექტურობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესებით, ეს ობიექტი გადამწყვეტ როლს თამაშობს რეგიონში ვაჭრობისა და ვაჭრობის ზრდის მხარდასაჭერად. რამდენადაც საქართველო აგრძელებს თავისი პოზიციის განვითარებას, როგორც სატრანზიტო კვანძის, მსგავსი საშუალებები ხელს შეუწყობს ეკონომიკური წინსვლისა და გლობალურ ბაზრებთან უფრო მჭიდრო კავშირების გაძლიერებას.

 

დაგვიკავშირდით

სოც.ქსელები

ტელეფონი

ელფოსტა

მისამართი

11 Tengiz Chantladze St, Tbilisi
Google Review Widget